Projekt realizowany w ramach ŚCP

 

Informujemy, że...


realizujemy projekt w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. „Rozszerzenie profilu działalności sposobem na zwiększenie konkurencyjności obiektu noclegowego i restauracji” (Numer wniosku WND-RPSL.03.02.00-24-0101/21)


Cel przedmiotowy projektu

Wprowadzenie konkretnych rozwiązań prowadzących do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku, na którym funkcjonuje.


Efekt działań w ramach projektu

Wzrost rozpoznawalności marki, zwiększenie konkurencyjności oraz poszerzenie grona klientów


Wydatki kwalifikowane:

546 118,00 zł


Kwota dofinansowania:

464 200,30 zł

665 668 228
[sg_popup id=3]
X