Regulamin i Polityka prywatności

 

Polityka prywatności i warunki korzystania z witryny

Zasady ogólne

Udostępniając Ci naszą stronę internetową, poniżej podajemy zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji uzyskiwanych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Przeglądając serwis internetowy Etno Chata TOPOLEJ akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie. Każdą osobę wykorzystującą serwis (lub jego część) Etno Chata TOPOLEJ, obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 

Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych i adresowych użytkowników serwisu.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisu Etno Chata TOPOLEJ, możesz zostać poproszony o podanie podstawowych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy rezerwacji, ankiet, konkursów itp. będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Administratorem danych osobowych zebranych przez stronę www.topolej.pl jest Grzegorz Pońc (ul. Wiejska 22a, 43-440 Goleszów), a dane przetwarzane są w celu realizacji umowy o usługi hotelarsko-gastronomicznej.

Etno Chata TOPOLEJ zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t., z późn. zm.) w szczególności umożliwia uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, jak i ich poprawianie, uzupełnienie, zmianę lub usunięcie w przypadkach określonych w ustawie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, administratorem strony).

Szanujemy Twoją prywatność. Otrzymywane dane osobowe traktujemy w sposób poufny i podejmujemy odpowiednie kroki, w tym środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkowników przed przypadkowym skasowaniem lub utratą, a także nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem lub modyfikacją. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych zbieranych poprzez stronę internetową Etno Chata TOPOLEJ przyjęła następujące zabezpieczenia: Dane osobowe przesyłane poprzez stronę internetową www.topolej.pl są chronione za pomocą szyfrowanego połączenia, przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Rezerwacje

Dane osobowe podawane przez użytkownika podczas dokonywania rezerwacji, udostępniane są Etno Chacie TOPOLEJ w celu realizacji tej rezerwacji. Po pobycie użytkownika, zachowujemy jego dane osobowe, włącznie ze szczegółami tego pobytu, rodzajem pokoju/zakwaterowania oraz użytymi udogodnieniami.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisu Etno Chata TOPOLEJ mogą wykorzystywać tzw. Cookies w celu monitorowania aktywności Gości odwiedzających naszą stronę internetową. Cookies, to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez nasz serwer i zapisywane na Twoim twardym dysku. Dzięki temu nie pozyskujemy i nie gromadzimy Twoich danych osobowych, a jedynie IP komputera z którego łączyłeś się z naszą stroną internetową. W swojej przeglądarce internetowej możesz zablokować pliki cookies z tej lub wszystkich stron. Uniemożliwi to instalację tych plików na Twoim komputerze, jednak może obniżyć funkcjonalność naszej witryny. Więcej o plikach cookies znajdziesz pod adresem: http://www.aboutcookies.org/.

Pliki cookies używane na naszej stronie nie gromadzą żadnych informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika. 

Na naszej stronie używane są cookie sesyjne, które zawierają dane niezbędne do poprawnego logowania i kontroli tego procesu na stronie. Identyfikują one dane komputera oraz przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę.

Linki do stron osób trzecich

Etno Chata TOPOLEJ dostarcza linki do stron osób trzecich. Strony te nie są własnością, nie są obsługiwane ani kontrolowane przez Etno Chatę TOPOLEJ  i dlatego też nie przyjmujemy na siebie odpowiedzialności za te strony i ich treść. Linki wykorzystywane są na własne ryzyko użytkownika. Nie wolno wprowadzać linków do witryny internetowej na własnych lub innych stronach bez uprzedniej, pisemnej zgody Etno Chaty TOPOLEJ.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach serwisu. 

Logotypy firm prezentowanych w ramach serwisu są własnością tych firm i jakiekolwiek ich użycie bez zgody właścicieli może spowodować podjęcie kroków prawnych przez te firmy.

Gwarancja

Informacje zawarte w witrynie internetowej dostarczane są przez firmę Etno Chata TOPOLEJ zgodnie ze stanem faktycznym oraz w najpełniejszym zakresie dopuszczonym stosownym prawem. Informacje te przekazywane są bez jakiejkolwiek gwarancji jednoznacznej lub ukrytej. Informacje uznawane są za prawidłowe, jednak mogą one zawierać błędy lub niedokładności. Etno Chata TOPOLEJ  nie oświadcza i nie gwarantuje, że funkcje i aplikacje zawarte w witrynie internetowej nie zostaną przerwane lub nie są wolne od błędów. Nie gwarantujemy, że serwer i/lub witryna internetowa są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Nie składamy również żadnego oświadczenia co do tego, czy materiały w witrynie internetowej są odpowiednie i/lub możliwe do zastosowania w innych lokalizacjach.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Etno Chata TOPOLEJ  jednoznacznie zrzeka się odpowiedzialności za błędy, które mogą wystąpić w wyniku błędów systemu lub (tymczasowej lub stałej) awarii witryny internetowej, jej aplikacji lub innych narzędzi. W najpełniejszym zakresie dopuszczonym stosownym prawem Etno Chata TOPOLEJ nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia wynikające z wykorzystania lub niemożności wykorzystania witryny internetowej.

665 668 228
[sg_popup id=3]
X